HyperLink
Register over døde i Danmark
1943-1969
Fødselsdato
DagMånedÅr
Fornavn
Efternavn
Køn
Dødsdato
DagMånedÅr
 
Tips til søgning: Hvis du kender fødselsdato og -år, så nøjes med at indtaste dette, gerne suppleret med køn. Søgningen kan evt. suppleres med efternavn eller dødsår, hvis du får mere end 100 hits. Bemærk, at søgning på efternavn søger både i efternavn, mellemnavn og pigenavn samtidig, så hvis et af disse er mere karakteristisk, vil det være en god ide at søge på dette navn.

Registret indeholder samtlige dødsfald i Danmark i perioden, i alt 1.141.914 dødsfald. Efter en søgning får man vist en liste med den eller de personer, der opfylder søgekriterierne. Ved klik på efternavnet åbnes et detailbillede med alle oplysninger.
Dog oplyses dødsårsag og civilstand kun for personer, der har været døde i mere end 75 år ved årets udgang.

En oversættelse af latinske diagnoser på dødsattester kan ses her.

Bliv ikke forvirret, når du ser søgeresultatet: Sundhedsstyrelsen, der har leveret data til registret, har i sin tid valgt at opbygge registret med forkortede navne efter følgende princip:
Efternavn, mellemnavn og pigenavn
afskæres efter 7. bogstav, fx PEDERSE.
Fornavn(e) (1943-1964): 1. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPM = MARtin Peder Marius.
Fornavn(e) (1965-1969): 1. og 2. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPEDM = MARtin PEDer Marius.