Register over døde i Danmark
periodetekst
Vejledning i brug af dødsregistret

udabejdet af Ulrich Alster Klug
Vejledning i brug af digdag.dk

udabejdet af Kirsten Sanders