Register over døde i Danmark
(Kbh 1842-1915) 1867-1939 samt 1943-1969
Kun et klik væk!
Søg din aner blandt mere end 450.000 skifter og fæster.
 
Kun et klik væk!
Mon dine aner havnede i arrest, fængsel eller tugthus?
Vi har måske svaret.
Besøg banditter.dk
 
Fødselsdato
DagMånedÅr
Fornavn
Efternavn
Køn
Dødsdato
DagMånedÅr
eller
Interval   ─  
 

BEMÆRK: Dødsårsag og civilstand vises kun for personer, der har været døde i mere end 75 år ved årets udgang.

Tips til søgning:

Søg på så få oplysninger som muligt - der kan være tastet forkert.

Feltet ”Efternavn” søger i både efternavn, mellemnavn og fødenavn, så hvis et af disse er mere karakteristisk, vil det være en god ide at søge på dette navn.

Begræns søgningen til fx kun at omfatte døde i en kortere periode, hvis du får mere end 400 hits.

Bliv ikke forvirret, når du ser søgeresultatet:
Data for døde 1943-1969: Her vises navnene som beskrevet på siden Indhold-Begræsninger-Tips

Hvilke sogne tilhører de forskellige lægedistrikter (før 1915) og lægekredse (efter 1915):
Find dem her: http://www.salldata.dk/laege/index.php


En oversættelse af latinske diagnoser på dødsattester kan ses her

Kan du li', hvad vi laver?
Bliv medlem
og
støt foreningens arbejde.
 
BIBLIOTEK
Lokal historie
Slægtsbøger
Personalhistorie
Vejledninger
Skolehistorie
33.000+
originale titler online

Forkortelser af navne:

Data fra Sundhedsdatastyrelsen er leveret i ufuldstændig form! Derfor ser præsentationen lidt mystisk ud:

Ad 1. Efternavn, mellemnavn og pigenavn afskæres efter 7. bogstav, fx PEDERSE.
Fornavn(e) (1943-1964): 1. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPM = MARtin Peder Marius.
Fornavn(e) (1965-1969): 1. og 2. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPEDM = MARtin PEDer Marius.

Data fra Rigsarkivets indtastningsportal:
Data suppleres løbende, og resultatbilledet indeholder link til Rigsarkivets side med den pågældende dødsattest.

Data fra Københavns begravelsesprotokoller indeholder ikke fødselsdato, men kun fødselsår, beregnet ud fra alder. Resultatbilledet indeholder link til Københavns Stadsarkiv, hvor du kan se dødsårsag m.v. Det kan ske, at linket ikke virker - dette skyldes opsætningen på din pc.


Registret indeholder i alt 1.666.613 dødsfald i Danmark, fordelt som følger:

Fra Sundhedsdatastyrelsen: samtlige dødsfald i Danmark for perioden 1943-1969, i alt 1.141.918 dødsfald.

Fra Rigsarkivets indtastningsportal en række dødsfald i Danmark for perioden 1804-1939, i alt 215.832 dødsfald.

Fra Københavns Stadsarkivs Begravelsesprotokoller oplysning om begravelser for perioden 1842-1915, 308.863 dødsfald.