Register over døde i Danmark
1900-1921 samt 1943-1969
Fødselsdato
DagMånedÅr
Fornavn
Efternavn
Køn
Dødsdato
DagMånedÅr
 

Registret indeholder samtlige dødsfald i Danmark i 1943-1969, i alt 1.141.914 dødsfald. Herudover indeholder registret knap 50.000 dødsfald fra perioden 1900-1921, hvilket kun er et mindre udsnit af samtlige dødsfald i denne periode.

Efter en søgning får man vist en liste med den eller de personer, der opfylder søgekriterierne. Ved klik på navnet åbnes et detailbillede med alle oplysninger.
Dog oplyses dødsårsag og civilstand kun for personer, der har været døde i mere end 75 år ved årets udgang.

Tips til søgning: Hvis du kender fødselsdato og -år, så nøjes med at indtaste dette, gerne suppleret med køn. Søgningen kan evt. suppleres med efternavn eller dødsår, hvis du får mere end 100 hits. Bemærk, at søgning på efternavn søger både i efternavn, mellemnavn og pigenavn samtidig, så hvis et af disse er mere karakteristisk, vil det være en god ide at søge på dette navn.

Bliv ikke forvirret, når du ser søgeresultatet:
Data for døde før 1943 er med fulde navne.
Data for døde efter 1943 er leveret af Sundhedsstyrelsen, som i sin tid valgte at opbygge registret med forkortede navne efter følgende princip:
Efternavn, mellemnavn og pigenavn
afskæres efter 7. bogstav, fx PEDERSE.
Fornavn(e) (1943-1964): 1. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPM = MARtin Peder Marius.
Fornavn(e) (1965-1969): 1. og 2. fornavn afskæres efter 3. bogstav, og herefter anføres det første bogstav i hvert af de efterfølgende fornavne, fx MARPEDM = MARtin PEDer Marius.

En oversættelse af latinske diagnoser på dødsattester kan ses her.